Brandweer Zone Kempen

 1. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 1 : UROGENITAAL PROBLEEM AMB 5, Herentals

 2. 🚑

  0139536: F9 (ZWWE) : PIJN OP DE BORST AMB 5 , Laakdal

 3. 🚑

  0216535: F9 (ZWWE) : PIJN OP DE BORST AMB 5 , Laakdal

 4. 0180574: VERKEERSONGEVAL PIT 4 , Geel

 5. 🔥

  0147515: (CHAUFLH) : P1 BS BRAND BUITEN KLEIN, Vorselaar, Kuiperstraat

 6. 🔥

  0147556: (CHAUFLH) : P1 BS BRAND BUITEN KLEIN, Vorselaar, Kuiperstraat

 7. 🔥

  0147578: (BEV3) : P1 BS BRAND BUITEN KLEIN, Vorselaar, Kuiperstraat

 8. 🔥

  0142502: (BEV6) : P1 BS BRAND BUITEN KLEIN, Vorselaar, Kuiperstraat

 9. 🔥

  0142520: (CHAUF) : P1 BS BRAND BUITEN KLEIN, Vorselaar, Kuiperstraat

 10. 🔥

  0142522: (BEV6) : P1 BS BRAND BUITEN KLEIN, Vorselaar, Kuiperstraat

 11. 🔥

  0142503: (CHAUF) : P1 BS BRAND BUITEN KLEIN, Vorselaar, Kuiperstraat

 12. 🚑

  0139503: Ziekenwagen Geel 1 : DUIZELIGHEID - ONPASSELIJK MUG 1, Meerhout

 13. 🚑

  0139508: Ziekenwagen Geel 1 : DUIZELIGHEID - ONPASSELIJK MUG 1, Meerhout

 14. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 1 : DUIZELIGHEID - ONPASSELIJK MUG 1, Meerhout

 15. 🚑

  0139504: Ziekenwagen Geel 1 : DUIZELIGHEID - ONPASSELIJK MUG 1, Meerhout

 16. 0180574: VAL VAN GROTE HOOGTE (>3 METER) PIT 3 , Balen

 17. 🚪

  0147535: (CHAUF) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, St.-Waldetrudisstraat

 18. 🚪

  0147578: (CHAUF) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, St.-Waldetrudisstraat

 19. 🚪

  0147547: (BEV6) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, St.-Waldetrudisstraat

 20. 🚪

  0147502: (BEV6) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, St.-Waldetrudisstraat

 21. 0180574: ALLERGISCHE REACTIE PIT 3 , Mol

 22. 🔥

  0216550: (CHAUF) : P2 BS BRANDALARM, Westerlo, Bergveld

 23. 🔥

  0216547: (BEV6) : P2 BS BRANDALARM, Westerlo, Bergveld

 24. 🔥

  0216502: P2 BS BRANDALARM, Westerlo, Bergveld

 25. 🔥

  0216515: (CHAUF) : P2 BS BRANDALARM, Westerlo, Bergveld

 26. 🔥

  0216517: (BEV6) : P2 BS BRANDALARM, Westerlo, Bergveld

 27. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 1 : ONWEL ZONDER DUIDELIJKE REDEN AMB 5 , Meerhout

 28. 💦

  0216588: (CHAUF-) : P2 BS WATEROVERLAST/POMPEN, Westerlo, Lange Nieuwstraat

 29. 💦

  0216520: (BEV3--) : P2 BS WATEROVERLAST/POMPEN, Westerlo, Lange Nieuwstraat

 30. 0147568: (STAG koud) : P2 BNS REINIGEN WEGDEK, Westerlo, Industrieweg

 31. 0216529: (STAG koud) : P2 BNS REINIGEN WEGDEK, Westerlo, Industrieweg

 32. 0216567: (CHAUF-) : P2 BNS REINIGEN WEGDEK, Westerlo, Industrieweg

 33. 0216523: (BWM-) : P2 BNS REINIGEN WEGDEK, Westerlo, Industrieweg

 34. 0216520: (BEV3--) : P2 BNS REINIGEN WEGDEK, Westerlo, Industrieweg

 35. 🚑

  0109049: F9 (ZWBA) : ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN AMB 5 , Balen

 36. 🚑

  0109043: F9 (ZWBA) : ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN AMB 5 , Balen

 37. 0180518: F9 (ZWMO) : CVA-TIA PIT 4 , Dessel

 38. 0147568: CVA-TIA PIT 4 , Dessel

 39. 0180545: F9 (ZWMO) : CVA-TIA PIT 4 , Dessel

 40. 🔥

  0180506: (CHAUF) : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 41. 🔥

  0180532: (BEV6) : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 42. 🔥

  0180501: F9 : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 43. 🔥

  0147568: F9 : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 44. 🔥

  0180518: (CHAUF) : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 45. 🔥

  0109011: (CHAUFLH) : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 46. 🔥

  0109026: (CHAUF) : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 47. 🔥

  0109002: (BEV3) : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 48. 🔥

  0109020: (CHAUFLH) : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 49. 🔥

  0109004: (BEV6) : P1 BNS BRAND GEBOUW, Mol, Schooldreef

 50. 🚑

  1301133: MED, P061 - Lidmaat/Bewegingsstelsel niet trauma, N6

 51. 0180574: TRAUMA PIT 4 , Dessel

 52. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 1 : POSTOP PROBLEEM AMB 5 , Westerlo

 53. 🚑

  1301133: MED, P026 - Onwel/Ziek zonder duidelijke focus, N5

 54. 🚑

  0216535: F9 (ZWWE) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Scherpenheuvel-Zichem

 55. 🚑

  0216554: F9 (ZWWE) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Scherpenheuvel-Zichem

 56. 0147568: PIJN OP DE BORST MUG 2 , Dessel

 57. 0180518: F9 (ZWMO) : PIJN OP DE BORST MUG 2 , Dessel

 58. 0180545: F9 (ZWMO) : PIJN OP DE BORST MUG 2 , Dessel

 59. 🚑

  0147568: (STAG warm*) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Balen, Stationsstraat

 60. 🚑

  0109019: (BWM) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Balen, Stationsstraat

 61. 🚑

  0109026: (CHAUF) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Balen, Stationsstraat

 62. 🚑

  0180501: F9 INFO : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Balen, Stationsstraat

 63. 🚑

  0147568: F9 INFO : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Balen, Stationsstraat

 64. 🚑

  0109017: (CHAUFLH) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Balen, Stationsstraat

 65. 🚑

  0109011: (CHAUFLH) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Balen, Stationsstraat

 66. 🚑

  0109002: (BEV3) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Balen, Stationsstraat

 67. 0180574: ONWEL ZONDER DUIDELIJKE REDEN PIT 4 , Balen

 68. 🔥

  0139500: Brandweer - kazerne : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 69. 🔥

  0139520: (CHAUF) : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 70. 🔥

  0139514: (BEV6) : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 71. 🔥

  0180506: (CHAUF) : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 72. 🔥

  0180501: F9 : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 73. 🔥

  0147568: F9 : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 74. 🔥

  0139537: (CHAUFLH) : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 75. 🔥

  0139559: (CHAUFLH) : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 76. 🔥

  0139553: (BEV3) : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 77. 🔥

  0180551: (CHAUF) : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 78. 🔥

  0180532: (BEV6) : P1 BNS SCHOUWBRAND, Retie, Postelsebaan

 79. 0147568: EPILEPSIE - STUIPEN MUG 2 , Mol

 80. 0109049: F9 (ZWBA) : EPILEPSIE - STUIPEN MUG 2 , Mol

 81. 0109043: F9 (ZWBA) : EPILEPSIE - STUIPEN MUG 2 , Mol

 82. 🚑

  0216535: F9 (ZWWE) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Laakdal

 83. 🚑

  0216554: F9 (ZWWE) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Laakdal

 84. 0147568: NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST PIT 4 , Mol

 85. 0180518: F9 (ZWMO) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST PIT 4 , Mol

 86. 0180545: F9 (ZWMO) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST PIT 4 , Mol

 87. 0180574: EPILEPSIE - STUIPEN PIT 4 , Retie

 88. 🚑

  0216554: F9 (ZWWE) : TRAUMA AMB 5 , Westerlo

 89. 🚑

  0216535: F9 (ZWWE) : TRAUMA AMB 5 , Westerlo

 90. 🚑

  1301133: MED, P001 - Verkeersongeval, N1

 91. 🔥

  0139500: Brandweer - kazerne : P2 BS BRANDALARM, Laakdal, Steenweg op Meerhout

 92. 🔥

  0147568: F9 : P2 BS BRANDALARM, Laakdal, Steenweg op Meerhout

 93. 🔥

  0139577: (CHAUF) : P2 BS BRANDALARM, Laakdal, Steenweg op Meerhout

 94. 🔥

  0139573: (BEV6) : P2 BS BRANDALARM, Laakdal, Steenweg op Meerhout

 95. 🔥

  0180501: F9 : P2 BS BRANDALARM, Laakdal, Steenweg op Meerhout

 96. 🔥

  0139559: (CHAUF) : P2 BS BRANDALARM, Laakdal, Steenweg op Meerhout

 97. 🔥

  0139553: (BEV6) : P2 BS BRANDALARM, Laakdal, Steenweg op Meerhout

 98. 0180574: CARDIAAL PROBLEEM (NIET PIJN OP DE BORST) PIT 3 , Hamont-Achel

 99. 🚑

  1301133: MED, P034 - Schedeltrauma, N5

 100. 0148051: (BWM-) : P2 BS BOMEN/TAKKEN VERZAGEN, Herenthout, Bevelse Steenweg

 101. 0147568: (STAG koud) : P2 BS BOMEN/TAKKEN VERZAGEN, Herenthout, Bevelse Steenweg

 102. 0148062: (CHAUF-) : P2 BS BOMEN/TAKKEN VERZAGEN, Herenthout, Bevelse Steenweg

 103. 0148048: (BEV3--) : P2 BS BOMEN/TAKKEN VERZAGEN, Herenthout, Bevelse Steenweg

 104. 0180518: (CHAUFLH) Extra Hoogwerker

 105. 0180506: (CHAUFLH) Extra Hoogwerker

 106. 0180532: (BEV3--) Extra Hoogwerker

 107. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 1 : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Tessenderlo

 108. 🚑

  0109031: (ZWBA) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Balen

 109. 🚑

  0109049: F9 (ZWBA) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Balen

 110. 🚑

  0139508: Ziekenwagen Geel 1 : TRAUMA PIT 4 , Westerlo

 111. 🚑

  0139503: Ziekenwagen Geel 1 : TRAUMA PIT 4 , Westerlo

 112. 🚑

  0139504: Ziekenwagen Geel 1 : TRAUMA PIT 4 , Westerlo

 113. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 1 : TRAUMA PIT 4 , Westerlo

 114. 🚑

  1301133: MED, P039 - Cardiaal probleem (niet pijn op de borst), N4

 115. 🚑

  0262609: (ZWMO) : ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN AMB 5 , Mol

 116. 🚑

  0262515: (ZWMO) : ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN AMB 5 , Mol

 117. 0180574: TRAUMA PIT 3 , Mol

 118. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 1 : ONWEL ZONDER DUIDELIJKE REDEN AMB 5 , Geel

 119. 🔥

  0139504: Brandweer - kazerne : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 120. 🔥

  0139503: Brandweer - kazerne : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 121. 🔥

  0139508: Brandweer - kazerne : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 122. 🔥

  0139501: Brandweer - kazerne : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 123. 🔥

  0139500: Brandweer - kazerne : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 124. 🔥

  0139507: Brandweer - kazerne : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 125. 🔥

  0139502: Brandweer - kazerne : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 126. 0147568: (STAG warm*) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 127. 0139549: (BWM) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 128. 0139571: (CHAUF) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 129. 0139533: (BEV6) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 130. 0147568: F9 : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 131. 0139552: F9 : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 132. 0139570: (BWM) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 133. 0139561: (BWM) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 134. 0139545: (BWM) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 135. 0139531: (BWM) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 136. 0139575: (CHAUF) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 137. 0139542: (BEV6) : P1 BS GASGEUR, Geel, Logen

 138. 🚑

  0147568: INTOXICATIE ALCOHOL AMB 5 , Mol

 139. 🚑

  0180535: (ZWMO) : INTOXICATIE ALCOHOL AMB 5 , Mol

 140. 🚑

  0262515: (ZWMO) : INTOXICATIE ALCOHOL AMB 5 , Mol

 141. 🚑

  0109049: F9 (ZWBA) : TRAUMA AMB 5 , Balen

 142. 🚑

  0109047: (ZWBA) : TRAUMA AMB 5 , Balen

 143. 🚪

  0147547: (BEV6) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, Romeroplein

 144. 🚪

  0147581: (CHAUF) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, Romeroplein

 145. 🚪

  0147551: (CHAUF) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, Romeroplein

 146. 🚪

  0147502: (BEV6) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, Romeroplein

 147. 🚑

  1301133: MED, P033 - Trauma, N5

 148. 0180574: TRAUMA PIT 4 , Mol

 149. 🚑

  0180560: (ZWMO) : SOCIAAL PROBLEEM AMB 5 , Mol

 150. 🚑

  0262511: (ZWMO) : SOCIAAL PROBLEEM AMB 5 , Mol

 151. 🚑

  0180530: (ZWMO) : SOCIAAL PROBLEEM AMB 5 , Mol

 152. 🚑

  0147503: (ZWHA) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Herentals

 153. 🚑

  0147505: F9 (ZWHA) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Herentals

 154. 0147568: AGRESSIE - VECHTPARTIJ - VERKRACHTING MUG 2 , Diest

 155. 0216560: F9 (ZWWE) : AGRESSIE - VECHTPARTIJ - VERKRACHTING MUG 2 , Diest

 156. 0216591: F9 (ZWWE) : AGRESSIE - VECHTPARTIJ - VERKRACHTING MUG 2 , Diest

 157. 0147568: PIJN OP DE BORST PIT 4 , Aarschot

 158. 0216560: F9 (ZWWE) : PIJN OP DE BORST PIT 4 , Aarschot

 159. 0216591: F9 (ZWWE) : PIJN OP DE BORST PIT 4 , Aarschot

 160. 0180516: (CHAUF-*) Kledijcontainer Oost

 161. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 1 : ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN AMB 5 , Geel

 162. 🔥

  0139500: Brandweer - kazerne : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 163. 🔥

  0180506: (CHAUF) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 164. 🔥

  0139577: (CHAUFLH) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 165. 🔥

  0139518: (CHAUFLH) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 166. 🔥

  0139527: (BEV3) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 167. 🔥

  0139554: (BEV6) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 168. 🔥

  0139533: (CHAUF) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 169. 🔥

  0180545: (CHAUF) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 170. 🔥

  0180532: (BEV6) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 171. 🔥

  0147568: F9 : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 172. 🔥

  0139552: F9 : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 173. 🔥

  0180539: (BEV6) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 174. 🔥

  0180551: (CHAUF) : P2 BS BRANDALARM, Mol, Stokt

 175. 0147568: CVA-TIA PIT 4 , Westerlo

 176. 0216591: F9 (ZWWE) : CVA-TIA PIT 4 , Westerlo

 177. 0216515: F9 (ZWWE) : CVA-TIA PIT 4 , Westerlo

 178. 0147568: BEWUSTELOOS - COMA - SYNCOPE PIT 3 , Westerlo

 179. 0216515: F9 (ZWWE) : BEWUSTELOOS - COMA - SYNCOPE PIT 3 , Westerlo

 180. 0216591: F9 (ZWWE) : BEWUSTELOOS - COMA - SYNCOPE PIT 3 , Westerlo

 181. 🚑

  1301133: MED, P012 - Niet-traumatische buiklast, N5

 182. 🚑

  0147568: Ziekenwagen Geel 2 : TRAUMA PIT 4 , Geel

 183. 🚑

  0139508: Ziekenwagen Geel 2 : TRAUMA PIT 4 , Geel

 184. 🚑

  0139503: Ziekenwagen Geel 2 : TRAUMA PIT 4 , Geel

 185. 🚑

  0139504: Ziekenwagen Geel 2 : TRAUMA PIT 4 , Geel

 186. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 2 : TRAUMA PIT 4 , Geel

 187. 🔥

  0262511: (CHAUF) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 188. 🔥

  0180530: (CHAUF) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 189. 🔥

  0109049: (CHAUF) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 190. 🔥

  0147568: F9 : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 191. 🔥

  0139552: F9 : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 192. 🔥

  0180551: (CHAUF) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 193. 🔥

  0180539: (BEV6) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 194. 🔥

  0109037: (CHAUF) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 195. 🔥

  0109011: (CHAUF) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 196. 🔥

  0109047: (CHAUFLH) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 197. 🔥

  0109020: (CHAUFLH) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 198. 🔥

  0109012: (BEV6) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 199. 🔥

  0109031: (BEV3) : P1 BS BRAND GEBOUW, Balen, Booneersels

 200. 🚑

  0216591: F9 (ZWWE) : NIET-TRAUMATISCH BLOEDVERLIES AMB 5 , Scherpenheuvel-Zichem

 201. 🚑

  0216515: F9 (ZWWE) : NIET-TRAUMATISCH BLOEDVERLIES AMB 5 , Scherpenheuvel-Zichem

 202. 🚑

  0109049: F9 (ZWBA) : BEWUSTELOOS - COMA - SYNCOPE AMB 5 , Mol

 203. 🚑

  0109047: (ZWBA) : BEWUSTELOOS - COMA - SYNCOPE AMB 5 , Mol

 204. 🚑

  1301133: MED, P026 - Onwel/Ziek zonder duidelijke focus, N5

 205. 🚑

  0147568: Ziekenwagen Geel 2 : EPILEPSIE - STUIPEN MUG 1 , Geel

 206. 🚑

  0139508: Ziekenwagen Geel 2 : EPILEPSIE - STUIPEN MUG 1 , Geel

 207. 🚑

  0139503: Ziekenwagen Geel 2 : EPILEPSIE - STUIPEN MUG 1 , Geel

 208. 🚑

  0139504: Ziekenwagen Geel 2 : EPILEPSIE - STUIPEN MUG 1 , Geel

 209. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 2 : EPILEPSIE - STUIPEN MUG 1 , Geel

 210. 🚑

  0139508: Ziekenwagen Geel 2 : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST PIT 4 , Geel

 211. 🚑

  0147568: Ziekenwagen Geel 2 : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST PIT 4 , Geel

 212. 🚑

  0139503: Ziekenwagen Geel 2 : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST PIT 4 , Geel

 213. 🚑

  0139504: Ziekenwagen Geel 2 : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST PIT 4 , Geel

 214. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 2 : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST PIT 4 , Geel

 215. 🚑

  0147511: (ZWHA) : ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN AMB 5 , Herentals

 216. 🚑

  0147505: F9 (ZWHA) : ADEMHALINGSMOEILIJKHEDEN AMB 5 , Herentals

 217. 🚑

  1301133: MED, P010 - Ademhalingsmoeilijkheden, N4

 218. 0180574: TRAUMA PIT 4 , Mol

 219. 🚪

  0147551: (CHAUF) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, Voortkapelseweg

 220. 🚪

  0147540: (BEV6) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, Voortkapelseweg

 221. 🚪

  0147578: (CHAUF) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, Voortkapelseweg

 222. 🚪

  0147502: (BEV6) : P1 BS DEUR OPENEN, Herentals, Voortkapelseweg

 223. 🚑

  0147568: (ZWMO) : TRAUMA AMB 5 , Geel

 224. 🔥

  0139504: Brandweer - kazerne : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 225. 🔥

  0139508: Brandweer - kazerne : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 226. 🔥

  0139503: Brandweer - kazerne : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 227. 🔥

  0139500: Brandweer - kazerne : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 228. 🔥

  0139501: Brandweer - kazerne : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 229. 🔥

  0139502: Brandweer - kazerne : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 230. 🚑

  0139528: (STAG warm) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 231. 🚑

  0139531: (BWM) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 232. 🔥

  0139507: Brandweer - kazerne : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 233. 🚑

  0139575: (CHAUF) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 234. 🚑

  0139562: (BEV6) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 235. 🚑

  0109009: F9 INFO : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 236. 🚑

  0147568: F9 INFO : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 237. 🚑

  0139517: (CHAUFLH) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 238. 🚑

  0139527: (BEV3^) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 239. 🚑

  0139514: (CHAUFLH^) : P1 BS BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER, Geel, Gasthuisstraat

 240. 🚑

  0139500: Ziekenwagen Geel 1 : ONWEL ZONDER DUIDELIJKE REDEN AMB 5 , Geel

 241. 🚑

  0180530: (ZWMO) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Mol

 242. 🚑

  0262511: (ZWMO) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Mol

 243. 🚑

  0262515: (ZWMO) : NIET-TRAUMATISCHE BUIKLAST AMB 5 , Mol

 244. 🚑

  0180574: INTOXICATIE ALCOHOL AMB 5 , Olen

 245. 🚑

  0147568: AGRESSIE - VECHTPARTIJ - VERKRACHTING AMB 5 , Herentals

 246. 🚑

  0147505: F9 (ZWHA) : AGRESSIE - VECHTPARTIJ - VERKRACHTING AMB 5 , Herentals

 247. 🚑

  0147511: (ZWHA) : AGRESSIE - VECHTPARTIJ - VERKRACHTING AMB 5 , Herentals

 248. 0147568: Interhospitaaltransport MUG 1, Herentals

 249. 0147505: F9 (ZWHA) : Interhospitaaltransport MUG 1, Herentals

 250. 0147511: (ZWHA) : Interhospitaaltransport MUG 1, Herentals

© 2024 CPABreda.nl. All rights reserved.